NSND Công Lý ra viện, bà xã đính chính một số thông tin

Ngọc Hà vừa chia sẻ hình ảnh NSND Công Lý ra viện. Ngoài ra, cô đính chính một số thông tin về sức khỏe của chồng.

  • NSND Cong Ly ra vien, ba xa dinh chinh mot so thong tin
  • NSND Cong Ly ra vien, ba xa dinh chinh mot so thong tin-Hinh-2
  • NSND Cong Ly ra vien, ba xa dinh chinh mot so thong tin-Hinh-3
  • NSND Cong Ly ra vien, ba xa dinh chinh mot so thong tin-Hinh-4
  • NSND Cong Ly ra vien, ba xa dinh chinh mot so thong tin-Hinh-5
  • NSND Cong Ly ra vien, ba xa dinh chinh mot so thong tin-Hinh-6
  • NSND Cong Ly ra vien, ba xa dinh chinh mot so thong tin-Hinh-7
  • NSND Cong Ly ra vien, ba xa dinh chinh mot so thong tin-Hinh-8
  • NSND Cong Ly ra vien, ba xa dinh chinh mot so thong tin-Hinh-9
Thu Cúc