NSND Minh Hằng sống một mình ở nhà vườn 20.000m2

Google News

NSND Minh Hằng ở một mình trong nhà vườn rộng hơn 20.000m2 tại Hoài Đức (Hà Nội), làm bạn với thú cưng và coi chúng như con.

  • NSND Minh Hang song mot minh o nha vuon 20.000m2
  • NSND Minh Hang song mot minh o nha vuon 20.000m2-Hinh-2
  • NSND Minh Hang song mot minh o nha vuon 20.000m2-Hinh-3
  • NSND Minh Hang song mot minh o nha vuon 20.000m2-Hinh-4
  • NSND Minh Hang song mot minh o nha vuon 20.000m2-Hinh-5
  • NSND Minh Hang song mot minh o nha vuon 20.000m2-Hinh-6
  • NSND Minh Hang song mot minh o nha vuon 20.000m2-Hinh-7
  • NSND Minh Hang song mot minh o nha vuon 20.000m2-Hinh-8
  • NSND Minh Hang song mot minh o nha vuon 20.000m2-Hinh-9
Theo Tình Lê/Vietnamnet