NSƯT Đỗ Kỷ và loạt sao Việt lỡ hẹn danh hiệu NSND

Google News

Trong đợt xét tặng lần thứ 10, NSƯT Đỗ Kỷ và nhiều nghệ sĩ trượt danh hiệu NSND.

 • NSUT Do Ky va loat sao Viet lo hen danh hieu NSND
 • NSUT Do Ky va loat sao Viet lo hen danh hieu NSND-Hinh-2
 • NSUT Do Ky va loat sao Viet lo hen danh hieu NSND-Hinh-3
 • NSUT Do Ky va loat sao Viet lo hen danh hieu NSND-Hinh-4
 • NSUT Do Ky va loat sao Viet lo hen danh hieu NSND-Hinh-5
 • NSUT Do Ky va loat sao Viet lo hen danh hieu NSND-Hinh-6
 • NSUT Do Ky va loat sao Viet lo hen danh hieu NSND-Hinh-7
 • NSUT Do Ky va loat sao Viet lo hen danh hieu NSND-Hinh-8
 • NSUT Do Ky va loat sao Viet lo hen danh hieu NSND-Hinh-9
 • NSUT Do Ky va loat sao Viet lo hen danh hieu NSND-Hinh-10
 • NSUT Do Ky va loat sao Viet lo hen danh hieu NSND-Hinh-11
 • NSUT Do Ky va loat sao Viet lo hen danh hieu NSND-Hinh-12
Thu Cúc (tổng hợp)