NSƯT Kim Xuân cùng con dâu lên sâu khấu ủng hộ Huy Luân

Diệu Nga (Ảnh: BTC) -

(Kiến Thức) - Tham gia chương trình Hát cùng mẹ yêu, ca sĩ Huy Luân được mẹ là NSƯT Kim Xuân cùng vợ và con trai lên tận sân khấu ủng hộ.

  • NSUT Kim Xuan cung con dau len sau khau ung ho Huy Luan
  • NSUT Kim Xuan cung con dau len sau khau ung ho Huy Luan-Hinh-2
  • NSUT Kim Xuan cung con dau len sau khau ung ho Huy Luan-Hinh-3
  • NSUT Kim Xuan cung con dau len sau khau ung ho Huy Luan-Hinh-4
  • NSUT Kim Xuan cung con dau len sau khau ung ho Huy Luan-Hinh-5
  • NSUT Kim Xuan cung con dau len sau khau ung ho Huy Luan-Hinh-6
  • NSUT Kim Xuan cung con dau len sau khau ung ho Huy Luan-Hinh-7
  • NSUT Kim Xuan cung con dau len sau khau ung ho Huy Luan-Hinh-8
  • NSUT Kim Xuan cung con dau len sau khau ung ho Huy Luan-Hinh-9
  • NSUT Kim Xuan cung con dau len sau khau ung ho Huy Luan-Hinh-10