Nữ chính phim “Lật mặt: 48h” được chồng chiều chuộng ra sao?

Ốc Thanh Vân được ông xã Trí Rùa hết mực cưng chiều từ việc tặng đồ hiệu đến chăm sóc các con khi nữ MC quay phim "Lật mặt: 48h".

  • Nu chinh phim “Lat mat: 48h” duoc chong chieu chuong ra sao?
  • Nu chinh phim “Lat mat: 48h” duoc chong chieu chuong ra sao?-Hinh-2
  • Nu chinh phim “Lat mat: 48h” duoc chong chieu chuong ra sao?-Hinh-3
  • Nu chinh phim “Lat mat: 48h” duoc chong chieu chuong ra sao?-Hinh-4
  • Nu chinh phim “Lat mat: 48h” duoc chong chieu chuong ra sao?-Hinh-5
  • Nu chinh phim “Lat mat: 48h” duoc chong chieu chuong ra sao?-Hinh-6
  • Nu chinh phim “Lat mat: 48h” duoc chong chieu chuong ra sao?-Hinh-7
  • Nu chinh phim “Lat mat: 48h” duoc chong chieu chuong ra sao?-Hinh-8
  • Nu chinh phim “Lat mat: 48h” duoc chong chieu chuong ra sao?-Hinh-9
Thu Cúc