Phản ứng của người thân, sao Việt khi Ngọc Trinh hưởng án treo

Google News

Bố đẻ và nhiều sao Việt lên tiếng về thông tin Ngọc Trinh được tuyên 1 năm tù treo, trả tự do tại tòa.

  • Phan ung cua nguoi than, sao Viet khi Ngoc Trinh huong an treo
  • Phan ung cua nguoi than, sao Viet khi Ngoc Trinh huong an treo-Hinh-2
  • Phan ung cua nguoi than, sao Viet khi Ngoc Trinh huong an treo-Hinh-3
  • Phan ung cua nguoi than, sao Viet khi Ngoc Trinh huong an treo-Hinh-4
  • Phan ung cua nguoi than, sao Viet khi Ngoc Trinh huong an treo-Hinh-5
  • Phan ung cua nguoi than, sao Viet khi Ngoc Trinh huong an treo-Hinh-6
  • Phan ung cua nguoi than, sao Viet khi Ngoc Trinh huong an treo-Hinh-7
  • Phan ung cua nguoi than, sao Viet khi Ngoc Trinh huong an treo-Hinh-8
  • Phan ung cua nguoi than, sao Viet khi Ngoc Trinh huong an treo-Hinh-9
Thu Cúc