Phản ứng của Vân Trang và loạt sao khi bị chỉ trích quảng cáo lố

Google News

Không chỉ Vân Trang, nhiều sao Việt cũng vướng lùm xùm quảng cáo thổi phồng công dụng sản phẩm.

 • Phan ung cua Van Trang va loat sao khi bi chi trich quang cao lo
 • Phan ung cua Van Trang va loat sao khi bi chi trich quang cao lo-Hinh-2
 • Phan ung cua Van Trang va loat sao khi bi chi trich quang cao lo-Hinh-3
 • Phan ung cua Van Trang va loat sao khi bi chi trich quang cao lo-Hinh-4
 • Phan ung cua Van Trang va loat sao khi bi chi trich quang cao lo-Hinh-5
 • Phan ung cua Van Trang va loat sao khi bi chi trich quang cao lo-Hinh-6
 • Phan ung cua Van Trang va loat sao khi bi chi trich quang cao lo-Hinh-7
 • Phan ung cua Van Trang va loat sao khi bi chi trich quang cao lo-Hinh-8
 • Phan ung cua Van Trang va loat sao khi bi chi trich quang cao lo-Hinh-9
 • Phan ung cua Van Trang va loat sao khi bi chi trich quang cao lo-Hinh-10
 • Phan ung cua Van Trang va loat sao khi bi chi trich quang cao lo-Hinh-11
Thu Cúc (tổng hợp)