Phương Mỹ Chi phản ứng ra sao khi bị antifan trù ẻo qua đời?

Phương Mỹ Chi đăng tải ảnh chụp tin nhắn đáp trả antifan trù ẻo cô qua đời vì COVID-19.

  • Phuong My Chi phan ung ra sao khi bi antifan tru eo qua doi?
  • Phuong My Chi phan ung ra sao khi bi antifan tru eo qua doi?-Hinh-2
  • Phuong My Chi phan ung ra sao khi bi antifan tru eo qua doi?-Hinh-3
  • Phuong My Chi phan ung ra sao khi bi antifan tru eo qua doi?-Hinh-4
  • Phuong My Chi phan ung ra sao khi bi antifan tru eo qua doi?-Hinh-5
  • Phuong My Chi phan ung ra sao khi bi antifan tru eo qua doi?-Hinh-6
  • Phuong My Chi phan ung ra sao khi bi antifan tru eo qua doi?-Hinh-7
  • Phuong My Chi phan ung ra sao khi bi antifan tru eo qua doi?-Hinh-8
Thu Cúc