Phương Oanh mặc váy cưới, được Shark Bình làm phó nháy

Google News

Phương Oanh chia sẻ hình ảnh Shark Bình làm phó nháy, khen ông xã đẹp trai.

  • Phuong Oanh mac vay cuoi, duoc Shark Binh lam pho nhay
  • Phuong Oanh mac vay cuoi, duoc Shark Binh lam pho nhay-Hinh-2
  • Phuong Oanh mac vay cuoi, duoc Shark Binh lam pho nhay-Hinh-3
  • Phuong Oanh mac vay cuoi, duoc Shark Binh lam pho nhay-Hinh-4
  • Phuong Oanh mac vay cuoi, duoc Shark Binh lam pho nhay-Hinh-5
  • Phuong Oanh mac vay cuoi, duoc Shark Binh lam pho nhay-Hinh-6
  • Phuong Oanh mac vay cuoi, duoc Shark Binh lam pho nhay-Hinh-7
  • Phuong Oanh mac vay cuoi, duoc Shark Binh lam pho nhay-Hinh-8
  • Phuong Oanh mac vay cuoi, duoc Shark Binh lam pho nhay-Hinh-9
  • Phuong Oanh mac vay cuoi, duoc Shark Binh lam pho nhay-Hinh-10
Thu Cúc (Ảnh: FBNV)