Phương Trinh Jolie xin lỗi khi chê sắc vóc Hương Ly

Google News

Phương Trinh Jolie gửi lời xin lỗi đến Á hậu Hương Ly về phát ngôn kém duyên.

  • Phuong Trinh Jolie xin loi khi che sac voc Huong Ly
  • Phuong Trinh Jolie xin loi khi che sac voc Huong Ly-Hinh-2
  • Phuong Trinh Jolie xin loi khi che sac voc Huong Ly-Hinh-3
  • Phuong Trinh Jolie xin loi khi che sac voc Huong Ly-Hinh-4
  • Phuong Trinh Jolie xin loi khi che sac voc Huong Ly-Hinh-5
  • Phuong Trinh Jolie xin loi khi che sac voc Huong Ly-Hinh-6
  • Phuong Trinh Jolie xin loi khi che sac voc Huong Ly-Hinh-7
  • Phuong Trinh Jolie xin loi khi che sac voc Huong Ly-Hinh-8
Thu Cúc (Ảnh: FBNV)