Puka - Gin Tuấn Kiệt hưởng tuần trăng mật tại Hàn Quốc

Google News

Puka - Gin Tuấn Kiệt đang cùng Duy Khánh du lịch tại Hàn Quốc. Cặp đôi tổ chức lễ cưới tại 3 nơi vào cuối tháng 11.

  • Puka - Gin Tuan Kiet huong tuan trang mat tai Han Quoc
  • Puka - Gin Tuan Kiet huong tuan trang mat tai Han Quoc-Hinh-2
  • Puka - Gin Tuan Kiet huong tuan trang mat tai Han Quoc-Hinh-3
  • Puka - Gin Tuan Kiet huong tuan trang mat tai Han Quoc-Hinh-4
  • Puka - Gin Tuan Kiet huong tuan trang mat tai Han Quoc-Hinh-5
  • Puka - Gin Tuan Kiet huong tuan trang mat tai Han Quoc-Hinh-6
  • Puka - Gin Tuan Kiet huong tuan trang mat tai Han Quoc-Hinh-7
  • Puka - Gin Tuan Kiet huong tuan trang mat tai Han Quoc-Hinh-8
Theo Minh Hạo/Tạp chí Tri thức