Quá khứ nghèo khó của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Ngọc Châu - H’hen Niê

2 mỹ nhân đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam: Ngọc Châu và H’hen Niê đều có xuất thân nghèo khó.

 • Qua khu ngheo kho cua Hoa hau Hoan vu Viet Nam Ngoc Chau - H’hen Nie
 • Qua khu ngheo kho cua Hoa hau Hoan vu Viet Nam Ngoc Chau - H’hen Nie-Hinh-2
 • Qua khu ngheo kho cua Hoa hau Hoan vu Viet Nam Ngoc Chau - H’hen Nie-Hinh-3
 • Qua khu ngheo kho cua Hoa hau Hoan vu Viet Nam Ngoc Chau - H’hen Nie-Hinh-4
 • Qua khu ngheo kho cua Hoa hau Hoan vu Viet Nam Ngoc Chau - H’hen Nie-Hinh-5
 • Qua khu ngheo kho cua Hoa hau Hoan vu Viet Nam Ngoc Chau - H’hen Nie-Hinh-6
 • Qua khu ngheo kho cua Hoa hau Hoan vu Viet Nam Ngoc Chau - H’hen Nie-Hinh-7
 • Qua khu ngheo kho cua Hoa hau Hoan vu Viet Nam Ngoc Chau - H’hen Nie-Hinh-8
 • Qua khu ngheo kho cua Hoa hau Hoan vu Viet Nam Ngoc Chau - H’hen Nie-Hinh-9
 • Qua khu ngheo kho cua Hoa hau Hoan vu Viet Nam Ngoc Chau - H’hen Nie-Hinh-10
 • Qua khu ngheo kho cua Hoa hau Hoan vu Viet Nam Ngoc Chau - H’hen Nie-Hinh-11
 • Qua khu ngheo kho cua Hoa hau Hoan vu Viet Nam Ngoc Chau - H’hen Nie-Hinh-12
Thu Cúc (Ảnh: FBNV)