Quá khứ nghèo khó trước khi nổi tiếng của Kiều Minh Tuấn

Kiều Minh Tuấn từng không có vai diễn, ngày chỉ ăn một bữa mì tôm. Năm 2017, anh vụt sáng thành ngôi sao điện ảnh nhờ đóng phim “Em chưa 18”.

  • Qua khu ngheo kho truoc khi noi tieng cua Kieu Minh Tuan
  • Qua khu ngheo kho truoc khi noi tieng cua Kieu Minh Tuan-Hinh-2
  • Qua khu ngheo kho truoc khi noi tieng cua Kieu Minh Tuan-Hinh-3
  • Qua khu ngheo kho truoc khi noi tieng cua Kieu Minh Tuan-Hinh-4
  • Qua khu ngheo kho truoc khi noi tieng cua Kieu Minh Tuan-Hinh-5
  • Qua khu ngheo kho truoc khi noi tieng cua Kieu Minh Tuan-Hinh-6
  • Qua khu ngheo kho truoc khi noi tieng cua Kieu Minh Tuan-Hinh-7
  • Qua khu ngheo kho truoc khi noi tieng cua Kieu Minh Tuan-Hinh-8
  • Qua khu ngheo kho truoc khi noi tieng cua Kieu Minh Tuan-Hinh-9
  • Qua khu ngheo kho truoc khi noi tieng cua Kieu Minh Tuan-Hinh-10
Thu Cúc (Tổng hợp)