Quán quân gameshow như nấm mọc nhưng khó vượt qua gương mặt này

(Kiến Thức) - Rời Giọng hát Việt nhí 2013, Phương Mỹ Chi vụt sáng thành sao và hiện vẫn giữ được độ hot dù quán quân, á quân gameshow hiện nay như nấm mọc. 

 • Quan quan gameshow nhu nam moc nhung kho vuot qua guong mat nay
 • Quan quan gameshow nhu nam moc nhung kho vuot qua guong mat nay-Hinh-2
 • Quan quan gameshow nhu nam moc nhung kho vuot qua guong mat nay-Hinh-3
 • Quan quan gameshow nhu nam moc nhung kho vuot qua guong mat nay-Hinh-4
 • Quan quan gameshow nhu nam moc nhung kho vuot qua guong mat nay-Hinh-5
 • Quan quan gameshow nhu nam moc nhung kho vuot qua guong mat nay-Hinh-6
 • Quan quan gameshow nhu nam moc nhung kho vuot qua guong mat nay-Hinh-7
 • Quan quan gameshow nhu nam moc nhung kho vuot qua guong mat nay-Hinh-8
 • Quan quan gameshow nhu nam moc nhung kho vuot qua guong mat nay-Hinh-9
 • Quan quan gameshow nhu nam moc nhung kho vuot qua guong mat nay-Hinh-10
 • Quan quan gameshow nhu nam moc nhung kho vuot qua guong mat nay-Hinh-11
 • Quan quan gameshow nhu nam moc nhung kho vuot qua guong mat nay-Hinh-12
 • Quan quan gameshow nhu nam moc nhung kho vuot qua guong mat nay-Hinh-13
 • Quan quan gameshow nhu nam moc nhung kho vuot qua guong mat nay-Hinh-14
 • Quan quan gameshow nhu nam moc nhung kho vuot qua guong mat nay-Hinh-15
Thu Cúc