Quang Lê hết lời khen ngợi Thanh Bi sau 7 năm chia tay

Google News

Quang Lê đăng tải hình ảnh trò chuyện cùng Thanh Bi sau 7 năm "đường ai nấy đi".

 • Quang Le het loi khen ngoi Thanh Bi sau 7 nam chia tay
 • Quang Le het loi khen ngoi Thanh Bi sau 7 nam chia tay-Hinh-2
 • Quang Le het loi khen ngoi Thanh Bi sau 7 nam chia tay-Hinh-3
 • Quang Le het loi khen ngoi Thanh Bi sau 7 nam chia tay-Hinh-4
 • Quang Le het loi khen ngoi Thanh Bi sau 7 nam chia tay-Hinh-5
 • Quang Le het loi khen ngoi Thanh Bi sau 7 nam chia tay-Hinh-6
 • Quang Le het loi khen ngoi Thanh Bi sau 7 nam chia tay-Hinh-7
 • Quang Le het loi khen ngoi Thanh Bi sau 7 nam chia tay-Hinh-8
 • Quang Le het loi khen ngoi Thanh Bi sau 7 nam chia tay-Hinh-9
 • Quang Le het loi khen ngoi Thanh Bi sau 7 nam chia tay-Hinh-10
 • Quang Le het loi khen ngoi Thanh Bi sau 7 nam chia tay-Hinh-11
 • Quang Le het loi khen ngoi Thanh Bi sau 7 nam chia tay-Hinh-12
 • Quang Le het loi khen ngoi Thanh Bi sau 7 nam chia tay-Hinh-13
 • Quang Le het loi khen ngoi Thanh Bi sau 7 nam chia tay-Hinh-14
Thu Cúc