Quang Lê mập thế nào từng làm gãy cầu vì quá nặng?

Sở hữu chiều cao khiêm tốn nhưng có thời điểm Quang Lê nặng tới 90kg. Với cân nặng như vậy, Quang Lê từng làm gãy cầu dừa khi đi qua.

  • Quang Le map the nao tung lam gay cau vi qua nang?
  • Quang Le map the nao tung lam gay cau vi qua nang?-Hinh-2
  • Quang Le map the nao tung lam gay cau vi qua nang?-Hinh-3
  • Quang Le map the nao tung lam gay cau vi qua nang?-Hinh-4
  • Quang Le map the nao tung lam gay cau vi qua nang?-Hinh-5
  • Quang Le map the nao tung lam gay cau vi qua nang?-Hinh-6
  • Quang Le map the nao tung lam gay cau vi qua nang?-Hinh-7
  • Quang Le map the nao tung lam gay cau vi qua nang?-Hinh-8
  • Quang Le map the nao tung lam gay cau vi qua nang?-Hinh-9
Thái An (Ảnh: FBNV)