Sao Việt chi hàng chục triệu sang Singapore xem concert Taylor Swift

Google News

Nhiều sao Việt nhiệt tình “đu idol” concert Taylor Swift diễn ra ở Singapore tối ngày 2/3.

 • Sao Viet chi hang chuc trieu sang Singapore xem concert Taylor Swift
 • Sao Viet chi hang chuc trieu sang Singapore xem concert Taylor Swift-Hinh-2
 • Sao Viet chi hang chuc trieu sang Singapore xem concert Taylor Swift-Hinh-3
 • Sao Viet chi hang chuc trieu sang Singapore xem concert Taylor Swift-Hinh-4
 • Sao Viet chi hang chuc trieu sang Singapore xem concert Taylor Swift-Hinh-5
 • Sao Viet chi hang chuc trieu sang Singapore xem concert Taylor Swift-Hinh-6
 • Sao Viet chi hang chuc trieu sang Singapore xem concert Taylor Swift-Hinh-7
 • Sao Viet chi hang chuc trieu sang Singapore xem concert Taylor Swift-Hinh-8
 • Sao Viet chi hang chuc trieu sang Singapore xem concert Taylor Swift-Hinh-9
 • Sao Viet chi hang chuc trieu sang Singapore xem concert Taylor Swift-Hinh-10
 • Sao Viet chi hang chuc trieu sang Singapore xem concert Taylor Swift-Hinh-11
Thu Cúc