Sao Việt trang trí nhà đón Tết Nguyên đán 2022

Nhiều sao Việt trang trí nhà đón Tết Nguyên đán 2022, trong đó biệt thự của Thúy Hạnh, Di Băng, Đàm Thu Trang gây chú ý.

 • Sao Viet trang tri nha don Tet Nguyen dan 2022
 • Sao Viet trang tri nha don Tet Nguyen dan 2022-Hinh-2
 • Sao Viet trang tri nha don Tet Nguyen dan 2022-Hinh-3
 • Sao Viet trang tri nha don Tet Nguyen dan 2022-Hinh-4
 • Sao Viet trang tri nha don Tet Nguyen dan 2022-Hinh-5
 • Sao Viet trang tri nha don Tet Nguyen dan 2022-Hinh-6
 • Sao Viet trang tri nha don Tet Nguyen dan 2022-Hinh-7
 • Sao Viet trang tri nha don Tet Nguyen dan 2022-Hinh-8
 • Sao Viet trang tri nha don Tet Nguyen dan 2022-Hinh-9
 • Sao Viet trang tri nha don Tet Nguyen dan 2022-Hinh-10
 • Sao Viet trang tri nha don Tet Nguyen dan 2022-Hinh-11
 • Sao Viet trang tri nha don Tet Nguyen dan 2022-Hinh-12
 • Sao Viet trang tri nha don Tet Nguyen dan 2022-Hinh-13
 • Sao Viet trang tri nha don Tet Nguyen dan 2022-Hinh-14
Thu Cúc (Ảnh: FBNV)