Sao Việt tụ tập tại nhà thờ Tổ 100 tỷ của Hoài Linh

Google News

Nhiều nghệ sĩ như Cát Phượng, Nam Thư, vợ chồng Lâm Vỹ Dạ…dự lễ giỗ Tổ nghề sân khấu ở nhà thờ Tổ của Hoài Linh.

 • Sao Viet tu tap tai nha tho To 100 ty cua Hoai Linh
 • Sao Viet tu tap tai nha tho To 100 ty cua Hoai Linh-Hinh-2
 • Sao Viet tu tap tai nha tho To 100 ty cua Hoai Linh-Hinh-3
 • Sao Viet tu tap tai nha tho To 100 ty cua Hoai Linh-Hinh-4
 • Sao Viet tu tap tai nha tho To 100 ty cua Hoai Linh-Hinh-5
 • Sao Viet tu tap tai nha tho To 100 ty cua Hoai Linh-Hinh-6
 • Sao Viet tu tap tai nha tho To 100 ty cua Hoai Linh-Hinh-7
 • Sao Viet tu tap tai nha tho To 100 ty cua Hoai Linh-Hinh-8
 • Sao Viet tu tap tai nha tho To 100 ty cua Hoai Linh-Hinh-9
 • Sao Viet tu tap tai nha tho To 100 ty cua Hoai Linh-Hinh-10
 • Sao Viet tu tap tai nha tho To 100 ty cua Hoai Linh-Hinh-11
Thu Cúc (tổng hợp)