Sau 1 năm cưới, Cường Đô la - Đàm Thu Trang hạnh phúc viên mãn

Trong 1 năm sau đám cưới, cuộc sống của Cường Đô la - Đàm Thu Trang lúc nào cũng ngập tràn hạnh phúc. 

 • Sau 1 nam cuoi, Cuong Do la - Dam Thu Trang hanh phuc vien man
 • Sau 1 nam cuoi, Cuong Do la - Dam Thu Trang hanh phuc vien man-Hinh-2
 • Sau 1 nam cuoi, Cuong Do la - Dam Thu Trang hanh phuc vien man-Hinh-3
 • Sau 1 nam cuoi, Cuong Do la - Dam Thu Trang hanh phuc vien man-Hinh-4
 • Sau 1 nam cuoi, Cuong Do la - Dam Thu Trang hanh phuc vien man-Hinh-5
 • Sau 1 nam cuoi, Cuong Do la - Dam Thu Trang hanh phuc vien man-Hinh-6
 • Sau 1 nam cuoi, Cuong Do la - Dam Thu Trang hanh phuc vien man-Hinh-7
 • Sau 1 nam cuoi, Cuong Do la - Dam Thu Trang hanh phuc vien man-Hinh-8
 • Sau 1 nam cuoi, Cuong Do la - Dam Thu Trang hanh phuc vien man-Hinh-9
 • Sau 1 nam cuoi, Cuong Do la - Dam Thu Trang hanh phuc vien man-Hinh-10
 • Sau 1 nam cuoi, Cuong Do la - Dam Thu Trang hanh phuc vien man-Hinh-11
 • Sau 1 nam cuoi, Cuong Do la - Dam Thu Trang hanh phuc vien man-Hinh-12
 • Sau 1 nam cuoi, Cuong Do la - Dam Thu Trang hanh phuc vien man-Hinh-13
 • Sau 1 nam cuoi, Cuong Do la - Dam Thu Trang hanh phuc vien man-Hinh-14
Thu Cúc (Ảnh: FBNV)