Sau 18 năm nhóm tan rã, các thành viên 1088 giờ ra sao?

(Kiến Thức) - Sau 18 năm nhóm tan rã, các thành viên 1088 người thành công với sự nghiệp ca hát, người bỏ hát đi theo con đường kinh doanh.

 • Sau 18 nam nhom tan ra, cac thanh vien 1088 gio ra sao?
 • Sau 18 nam nhom tan ra, cac thanh vien 1088 gio ra sao?-Hinh-2
 • Sau 18 nam nhom tan ra, cac thanh vien 1088 gio ra sao?-Hinh-3
 • Sau 18 nam nhom tan ra, cac thanh vien 1088 gio ra sao?-Hinh-4
 • Sau 18 nam nhom tan ra, cac thanh vien 1088 gio ra sao?-Hinh-5
 • Sau 18 nam nhom tan ra, cac thanh vien 1088 gio ra sao?-Hinh-6
 • Sau 18 nam nhom tan ra, cac thanh vien 1088 gio ra sao?-Hinh-7
 • Sau 18 nam nhom tan ra, cac thanh vien 1088 gio ra sao?-Hinh-8
 • Sau 18 nam nhom tan ra, cac thanh vien 1088 gio ra sao?-Hinh-9
 • Sau 18 nam nhom tan ra, cac thanh vien 1088 gio ra sao?-Hinh-10
 • Sau 18 nam nhom tan ra, cac thanh vien 1088 gio ra sao?-Hinh-11
 • Sau 18 nam nhom tan ra, cac thanh vien 1088 gio ra sao?-Hinh-12
 • Sau 18 nam nhom tan ra, cac thanh vien 1088 gio ra sao?-Hinh-13
 • Sau 18 nam nhom tan ra, cac thanh vien 1088 gio ra sao?-Hinh-14
 • Sau 18 nam nhom tan ra, cac thanh vien 1088 gio ra sao?-Hinh-15
 • Sau 18 nam nhom tan ra, cac thanh vien 1088 gio ra sao?-Hinh-16
Thái An