Sau ồn ào chia tay vẫn ngủ chung với Quang Lê, Thanh Bi giờ ra sao?

(Kiến Thức) - 2 năm trước, Thanh Bi phủ nhận hoàn toàn chuyện chia tay vẫn ngủ chung như phát ngôn của Quang Lê. Nhiều người tò mò cuộc sống hiện tại của Thanh Bi ra sao.

 • Sau on ao chia tay van ngu chung voi Quang Le, Thanh Bi gio ra sao?
 • Sau on ao chia tay van ngu chung voi Quang Le, Thanh Bi gio ra sao?-Hinh-2
 • Sau on ao chia tay van ngu chung voi Quang Le, Thanh Bi gio ra sao?-Hinh-3
 • Sau on ao chia tay van ngu chung voi Quang Le, Thanh Bi gio ra sao?-Hinh-4
 • Sau on ao chia tay van ngu chung voi Quang Le, Thanh Bi gio ra sao?-Hinh-5
 • Sau on ao chia tay van ngu chung voi Quang Le, Thanh Bi gio ra sao?-Hinh-6
 • Sau on ao chia tay van ngu chung voi Quang Le, Thanh Bi gio ra sao?-Hinh-7
 • Sau on ao chia tay van ngu chung voi Quang Le, Thanh Bi gio ra sao?-Hinh-8
 • Sau on ao chia tay van ngu chung voi Quang Le, Thanh Bi gio ra sao?-Hinh-9
 • Sau on ao chia tay van ngu chung voi Quang Le, Thanh Bi gio ra sao?-Hinh-10
 • Sau on ao chia tay van ngu chung voi Quang Le, Thanh Bi gio ra sao?-Hinh-11
 • Sau on ao chia tay van ngu chung voi Quang Le, Thanh Bi gio ra sao?-Hinh-12
 • Sau on ao chia tay van ngu chung voi Quang Le, Thanh Bi gio ra sao?-Hinh-13
Thu Cúc