Số vàng bạc, kim cương "sương sương" mà Bảo Thy và chồng đeo trong đám cưới

Theo Vietnamnet -

Đếm sương sương, tổng số trang sức quý giá mà Bảo Thy và ông xã mang trên người lên tới gần 20 món.

  • So vang bac, kim cuong
  • So vang bac, kim cuong
  • So vang bac, kim cuong
  • So vang bac, kim cuong
  • So vang bac, kim cuong
  • So vang bac, kim cuong
  • So vang bac, kim cuong
  • So vang bac, kim cuong
  • So vang bac, kim cuong
  • So vang bac, kim cuong