Soi 5 đối thủ của Đỗ Thị Hà ở phần thi quan trọng

Đỗ Thị Hà nằm trong nhóm 9 phần thi hùng biện Head to head challenge của Miss World 2021 - Hoa hậu Thế giới 2021.

 • Soi 5 doi thu cua Do Thi Ha o phan thi quan trong
 • Soi 5 doi thu cua Do Thi Ha o phan thi quan trong-Hinh-2
 • Soi 5 doi thu cua Do Thi Ha o phan thi quan trong-Hinh-3
 • Soi 5 doi thu cua Do Thi Ha o phan thi quan trong-Hinh-4
 • Soi 5 doi thu cua Do Thi Ha o phan thi quan trong-Hinh-5
 • Soi 5 doi thu cua Do Thi Ha o phan thi quan trong-Hinh-6
 • Soi 5 doi thu cua Do Thi Ha o phan thi quan trong-Hinh-7
 • Soi 5 doi thu cua Do Thi Ha o phan thi quan trong-Hinh-8
 • Soi 5 doi thu cua Do Thi Ha o phan thi quan trong-Hinh-9
 • Soi 5 doi thu cua Do Thi Ha o phan thi quan trong-Hinh-10
 • Soi 5 doi thu cua Do Thi Ha o phan thi quan trong-Hinh-11
 • Soi 5 doi thu cua Do Thi Ha o phan thi quan trong-Hinh-12
Thu Cúc