Soi chân dung bản sao Tâm Tít tại The Face 2017

(Kiến Thức) - Ngoài danh hiệu “nữ hoàng lookbook”, thí sinh đội siêu mẫu Minh Tú tại The Face 2017 - Nguyễn Đặng Khánh Linh còn được mệnh danh là bản sao Tâm Tít. 

 • Soi chan dung ban sao Tam Tit tai The Face 2017
 • Soi chan dung ban sao Tam Tit tai The Face 2017-Hinh-2
 • Soi chan dung ban sao Tam Tit tai The Face 2017-Hinh-3
 • Soi chan dung ban sao Tam Tit tai The Face 2017-Hinh-4
 • Soi chan dung ban sao Tam Tit tai The Face 2017-Hinh-5
 • Soi chan dung ban sao Tam Tit tai The Face 2017-Hinh-6
 • Soi chan dung ban sao Tam Tit tai The Face 2017-Hinh-7
 • Soi chan dung ban sao Tam Tit tai The Face 2017-Hinh-8
 • Soi chan dung ban sao Tam Tit tai The Face 2017-Hinh-9
 • Soi chan dung ban sao Tam Tit tai The Face 2017-Hinh-10
 • Soi chan dung ban sao Tam Tit tai The Face 2017-Hinh-11
Thu Cúc