Soi dàn diễn viên đóng phim nối sóng “Thương ngày nắng về”

“Lối về miền hoa” là phim nối sóng “Thương ngày nắng về”. Phim mới có sự tham gia của dàn diễn viên trẻ tài năng.

 • Soi dan dien vien dong phim noi song “Thuong ngay nang ve”
 • Soi dan dien vien dong phim noi song “Thuong ngay nang ve”-Hinh-2
 • Soi dan dien vien dong phim noi song “Thuong ngay nang ve”-Hinh-3
 • Soi dan dien vien dong phim noi song “Thuong ngay nang ve”-Hinh-4
 • Soi dan dien vien dong phim noi song “Thuong ngay nang ve”-Hinh-5
 • Soi dan dien vien dong phim noi song “Thuong ngay nang ve”-Hinh-6
 • Soi dan dien vien dong phim noi song “Thuong ngay nang ve”-Hinh-7
 • Soi dan dien vien dong phim noi song “Thuong ngay nang ve”-Hinh-8
 • Soi dan dien vien dong phim noi song “Thuong ngay nang ve”-Hinh-9
 • Soi dan dien vien dong phim noi song “Thuong ngay nang ve”-Hinh-10
 • Soi dan dien vien dong phim noi song “Thuong ngay nang ve”-Hinh-11
 • Soi dan dien vien dong phim noi song “Thuong ngay nang ve”-Hinh-12
 • Soi dan dien vien dong phim noi song “Thuong ngay nang ve”-Hinh-13
Thu Cúc