“Soi” một góc kho túi hiệu 30 tỷ đồng của Lý Nhã Kỳ

Google News

Lý Nhã Kỳ có 400 chiếc túi hiệu, trị giá khoảng 50 tỷ đồng. Mới đây, cô khoe một góc túi hiệu khoảng 30 tỷ.

 • “Soi” mot goc kho tui hieu 30 ty dong cua Ly Nha Ky
 • “Soi” mot goc kho tui hieu 30 ty dong cua Ly Nha Ky-Hinh-2
 • “Soi” mot goc kho tui hieu 30 ty dong cua Ly Nha Ky-Hinh-3
 • “Soi” mot goc kho tui hieu 30 ty dong cua Ly Nha Ky-Hinh-4
 • “Soi” mot goc kho tui hieu 30 ty dong cua Ly Nha Ky-Hinh-5
 • “Soi” mot goc kho tui hieu 30 ty dong cua Ly Nha Ky-Hinh-6
 • “Soi” mot goc kho tui hieu 30 ty dong cua Ly Nha Ky-Hinh-7
 • “Soi” mot goc kho tui hieu 30 ty dong cua Ly Nha Ky-Hinh-8
 • “Soi” mot goc kho tui hieu 30 ty dong cua Ly Nha Ky-Hinh-9
 • “Soi” mot goc kho tui hieu 30 ty dong cua Ly Nha Ky-Hinh-10
 • “Soi” mot goc kho tui hieu 30 ty dong cua Ly Nha Ky-Hinh-11
 • “Soi” mot goc kho tui hieu 30 ty dong cua Ly Nha Ky-Hinh-12
 • “Soi” mot goc kho tui hieu 30 ty dong cua Ly Nha Ky-Hinh-13
 • “Soi” mot goc kho tui hieu 30 ty dong cua Ly Nha Ky-Hinh-14
Thu Cúc (Ảnh: Việt Phúc)