Soi phản ứng của Nhã Phương và loạt sao Việt khi đến trễ

Nhã Phương đến trễ sự kiện 2 tiếng đồng hồ. Không chỉ Nhã Phương, nhiều sao Việt cũng đến muộn chương trình. Mỗi người có một lý do cho sự chậm trễ.

  • Soi phan ung cua Nha Phuong va loat sao Viet khi den tre
  • Soi phan ung cua Nha Phuong va loat sao Viet khi den tre-Hinh-2
  • Soi phan ung cua Nha Phuong va loat sao Viet khi den tre-Hinh-3
  • Soi phan ung cua Nha Phuong va loat sao Viet khi den tre-Hinh-4
  • Soi phan ung cua Nha Phuong va loat sao Viet khi den tre-Hinh-5
  • Soi phan ung cua Nha Phuong va loat sao Viet khi den tre-Hinh-6
  • Soi phan ung cua Nha Phuong va loat sao Viet khi den tre-Hinh-7
  • Soi phan ung cua Nha Phuong va loat sao Viet khi den tre-Hinh-8
  • Soi phan ung cua Nha Phuong va loat sao Viet khi den tre-Hinh-9
  • Soi phan ung cua Nha Phuong va loat sao Viet khi den tre-Hinh-10
Thu Cúc