Soi tình duyên của Mỹ Linh và 2 á hậu HH Việt Nam 2016

Sau cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016, Đỗ Mỹ Linh, Ngô Thanh Thanh Tú và Huỳnh Thị Thùy Dung có đường tình duyên khác nhau.

 • Soi tinh duyen cua My Linh va 2 a hau HH Viet Nam 2016
 • Soi tinh duyen cua My Linh va 2 a hau HH Viet Nam 2016-Hinh-2
 • Soi tinh duyen cua My Linh va 2 a hau HH Viet Nam 2016-Hinh-3
 • Soi tinh duyen cua My Linh va 2 a hau HH Viet Nam 2016-Hinh-4
 • Soi tinh duyen cua My Linh va 2 a hau HH Viet Nam 2016-Hinh-5
 • Soi tinh duyen cua My Linh va 2 a hau HH Viet Nam 2016-Hinh-6
 • Soi tinh duyen cua My Linh va 2 a hau HH Viet Nam 2016-Hinh-7
 • Soi tinh duyen cua My Linh va 2 a hau HH Viet Nam 2016-Hinh-8
 • Soi tinh duyen cua My Linh va 2 a hau HH Viet Nam 2016-Hinh-9
 • Soi tinh duyen cua My Linh va 2 a hau HH Viet Nam 2016-Hinh-10
 • Soi tinh duyen cua My Linh va 2 a hau HH Viet Nam 2016-Hinh-11
 • Soi tinh duyen cua My Linh va 2 a hau HH Viet Nam 2016-Hinh-12
Thu Cúc