Soi tình duyên của Tăng Duy Tân - Bích Phương trước nghi vấn hẹn hò

Google News

Tăng Duy Tân nhiều lần bị người yêu đá, còn Bích Phương từng "cắm sừng" người yêu cũ.

 • Soi tinh duyen cua Tang Duy Tan - Bich Phuong truoc nghi van hen ho
 • Soi tinh duyen cua Tang Duy Tan - Bich Phuong truoc nghi van hen ho-Hinh-2
 • Soi tinh duyen cua Tang Duy Tan - Bich Phuong truoc nghi van hen ho-Hinh-3
 • Soi tinh duyen cua Tang Duy Tan - Bich Phuong truoc nghi van hen ho-Hinh-4
 • Soi tinh duyen cua Tang Duy Tan - Bich Phuong truoc nghi van hen ho-Hinh-5
 • Soi tinh duyen cua Tang Duy Tan - Bich Phuong truoc nghi van hen ho-Hinh-6
 • Soi tinh duyen cua Tang Duy Tan - Bich Phuong truoc nghi van hen ho-Hinh-7
 • Soi tinh duyen cua Tang Duy Tan - Bich Phuong truoc nghi van hen ho-Hinh-8
 • Soi tinh duyen cua Tang Duy Tan - Bich Phuong truoc nghi van hen ho-Hinh-9
 • Soi tinh duyen cua Tang Duy Tan - Bich Phuong truoc nghi van hen ho-Hinh-10
 • Soi tinh duyen cua Tang Duy Tan - Bich Phuong truoc nghi van hen ho-Hinh-11
 • Soi tinh duyen cua Tang Duy Tan - Bich Phuong truoc nghi van hen ho-Hinh-12
Thu Cúc (Ảnh: FBNV)