Style đỉnh cao của Huyền Lizzie trong “Thương Ngày Nắng Về” che khuyết điểm này

Huyền Lizzie quả thật phối đồ khéo đến mức style của cô trong “Thương Ngày Nắng Về” được khen mà chẳng ai ngờ cô khéo léo che đi một nhược điểm vóc dáng.

 • Style dinh cao cua Huyen Lizzie trong “Thuong Ngay Nang Ve” che khuyet diem nay
 • Style dinh cao cua Huyen Lizzie trong “Thuong Ngay Nang Ve” che khuyet diem nay-Hinh-2
 • Style dinh cao cua Huyen Lizzie trong “Thuong Ngay Nang Ve” che khuyet diem nay-Hinh-3
 • Style dinh cao cua Huyen Lizzie trong “Thuong Ngay Nang Ve” che khuyet diem nay-Hinh-4
 • Style dinh cao cua Huyen Lizzie trong “Thuong Ngay Nang Ve” che khuyet diem nay-Hinh-5
 • Style dinh cao cua Huyen Lizzie trong “Thuong Ngay Nang Ve” che khuyet diem nay-Hinh-6
 • Style dinh cao cua Huyen Lizzie trong “Thuong Ngay Nang Ve” che khuyet diem nay-Hinh-7
 • Style dinh cao cua Huyen Lizzie trong “Thuong Ngay Nang Ve” che khuyet diem nay-Hinh-8
 • Style dinh cao cua Huyen Lizzie trong “Thuong Ngay Nang Ve” che khuyet diem nay-Hinh-9
 • Style dinh cao cua Huyen Lizzie trong “Thuong Ngay Nang Ve” che khuyet diem nay-Hinh-10
 • Style dinh cao cua Huyen Lizzie trong “Thuong Ngay Nang Ve” che khuyet diem nay-Hinh-11
 • Style dinh cao cua Huyen Lizzie trong “Thuong Ngay Nang Ve” che khuyet diem nay-Hinh-12
 • Style dinh cao cua Huyen Lizzie trong “Thuong Ngay Nang Ve” che khuyet diem nay-Hinh-13
Theo Linh Nhi/Hoa học trò - Tiền Phong