Style sang chảnh, thời thượng của Huyền Lizzie ở “Thương ngày nắng về 2”

Ở phần 2 “Thương ngày nắng về”, phục trang của nhân vật Vân Trang do Huyền Lizzie đóng ngày càng đẹp.

 • Style sang chanh, thoi thuong cua Huyen Lizzie o “Thuong ngay nang ve 2”
 • Style sang chanh, thoi thuong cua Huyen Lizzie o “Thuong ngay nang ve 2”-Hinh-2
 • Style sang chanh, thoi thuong cua Huyen Lizzie o “Thuong ngay nang ve 2”-Hinh-3
 • Style sang chanh, thoi thuong cua Huyen Lizzie o “Thuong ngay nang ve 2”-Hinh-4
 • Style sang chanh, thoi thuong cua Huyen Lizzie o “Thuong ngay nang ve 2”-Hinh-5
 • Style sang chanh, thoi thuong cua Huyen Lizzie o “Thuong ngay nang ve 2”-Hinh-6
 • Style sang chanh, thoi thuong cua Huyen Lizzie o “Thuong ngay nang ve 2”-Hinh-7
 • Style sang chanh, thoi thuong cua Huyen Lizzie o “Thuong ngay nang ve 2”-Hinh-8
 • Style sang chanh, thoi thuong cua Huyen Lizzie o “Thuong ngay nang ve 2”-Hinh-9
 • Style sang chanh, thoi thuong cua Huyen Lizzie o “Thuong ngay nang ve 2”-Hinh-10
 • Style sang chanh, thoi thuong cua Huyen Lizzie o “Thuong ngay nang ve 2”-Hinh-11
 • Style sang chanh, thoi thuong cua Huyen Lizzie o “Thuong ngay nang ve 2”-Hinh-12
 • Style sang chanh, thoi thuong cua Huyen Lizzie o “Thuong ngay nang ve 2”-Hinh-13
Thu Cúc (Ảnh: NVCC)