Sự nghiệp đáng nể của “người thầy vĩ đại” - NSND Thái Thị Liên

Google News

Sinh thời, NSND Thái Thị Liên có nhiều cống hiến cho nền âm nhạc Việt Nam.

  • Su nghiep dang ne cua “nguoi thay vi dai” - NSND Thai Thi Lien
  • Su nghiep dang ne cua “nguoi thay vi dai” - NSND Thai Thi Lien-Hinh-2
  • Su nghiep dang ne cua “nguoi thay vi dai” - NSND Thai Thi Lien-Hinh-3
  • Su nghiep dang ne cua “nguoi thay vi dai” - NSND Thai Thi Lien-Hinh-4
  • Su nghiep dang ne cua “nguoi thay vi dai” - NSND Thai Thi Lien-Hinh-5
  • Su nghiep dang ne cua “nguoi thay vi dai” - NSND Thai Thi Lien-Hinh-6
  • Su nghiep dang ne cua “nguoi thay vi dai” - NSND Thai Thi Lien-Hinh-7
  • Su nghiep dang ne cua “nguoi thay vi dai” - NSND Thai Thi Lien-Hinh-8
  • Su nghiep dang ne cua “nguoi thay vi dai” - NSND Thai Thi Lien-Hinh-9
Thu Cúc (tổng hợp)