Sự nghiệp phát nể của NSX phim “Cô Ba Sài Gòn” dự Oscar

(Kiến Thức) - “Cô Ba Sài Gòn” dự sơ tuyển Oscar 2019 ở hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc. Là nhà sản xuất phim, Ngô Thanh Vân đã có gần 20 năm làm nghề.

  • Su nghiep phat ne cua NSX phim “Co Ba Sai Gon” du Oscar
  • Su nghiep phat ne cua NSX phim “Co Ba Sai Gon” du Oscar-Hinh-2
  • Su nghiep phat ne cua NSX phim “Co Ba Sai Gon” du Oscar-Hinh-3
  • Su nghiep phat ne cua NSX phim “Co Ba Sai Gon” du Oscar-Hinh-4
  • Su nghiep phat ne cua NSX phim “Co Ba Sai Gon” du Oscar-Hinh-5
  • Su nghiep phat ne cua NSX phim “Co Ba Sai Gon” du Oscar-Hinh-6
  • Su nghiep phat ne cua NSX phim “Co Ba Sai Gon” du Oscar-Hinh-7
  • Su nghiep phat ne cua NSX phim “Co Ba Sai Gon” du Oscar-Hinh-8
  • Su nghiep phat ne cua NSX phim “Co Ba Sai Gon” du Oscar-Hinh-9
  • Su nghiep phat ne cua NSX phim “Co Ba Sai Gon” du Oscar-Hinh-10
Thu Cúc