Thái độ của tình trẻ kém 12 tuổi khi Lệ Quyên vướng ồn ào

Cả Lệ Quyên lẫn tình trẻ kém 12 tuổi Lâm Bảo Châu đều tỏ ra không mấy bận tâm đến ồn ào liên quan đến nữ ca sĩ.

  • Thai do cua tinh tre kem 12 tuoi khi Le Quyen vuong on ao
  • Thai do cua tinh tre kem 12 tuoi khi Le Quyen vuong on ao-Hinh-2
  • Thai do cua tinh tre kem 12 tuoi khi Le Quyen vuong on ao-Hinh-3
  • Thai do cua tinh tre kem 12 tuoi khi Le Quyen vuong on ao-Hinh-4
  • Thai do cua tinh tre kem 12 tuoi khi Le Quyen vuong on ao-Hinh-5
  • Thai do cua tinh tre kem 12 tuoi khi Le Quyen vuong on ao-Hinh-6
  • Thai do cua tinh tre kem 12 tuoi khi Le Quyen vuong on ao-Hinh-7
  • Thai do cua tinh tre kem 12 tuoi khi Le Quyen vuong on ao-Hinh-8
  • Thai do cua tinh tre kem 12 tuoi khi Le Quyen vuong on ao-Hinh-9
  • Thai do cua tinh tre kem 12 tuoi khi Le Quyen vuong on ao-Hinh-10
Minh Minh (Ảnh: FBNV)