Thiện Nhân làm giám đốc, các quán quân nhí khác giờ ra sao?

Thiện Nhân, Quang Anh, Hồ Văn Cường, Đức Vĩnh, Hồng Minh… là quán quân nhí các gameshow. Hiện nay cuộc sống của họ thay đổi rất nhiều.

 • Thien Nhan lam giam doc, cac quan quan nhi khac gio ra sao?
 • Thien Nhan lam giam doc, cac quan quan nhi khac gio ra sao?-Hinh-2
 • Thien Nhan lam giam doc, cac quan quan nhi khac gio ra sao?-Hinh-3
 • Thien Nhan lam giam doc, cac quan quan nhi khac gio ra sao?-Hinh-4
 • Thien Nhan lam giam doc, cac quan quan nhi khac gio ra sao?-Hinh-5
 • Thien Nhan lam giam doc, cac quan quan nhi khac gio ra sao?-Hinh-6
 • Thien Nhan lam giam doc, cac quan quan nhi khac gio ra sao?-Hinh-7
 • Thien Nhan lam giam doc, cac quan quan nhi khac gio ra sao?-Hinh-8
 • Thien Nhan lam giam doc, cac quan quan nhi khac gio ra sao?-Hinh-9
 • Thien Nhan lam giam doc, cac quan quan nhi khac gio ra sao?-Hinh-10
 • Thien Nhan lam giam doc, cac quan quan nhi khac gio ra sao?-Hinh-11
 • Thien Nhan lam giam doc, cac quan quan nhi khac gio ra sao?-Hinh-12
 • Thien Nhan lam giam doc, cac quan quan nhi khac gio ra sao?-Hinh-13
Thu Cúc