Thông tin ít biết về bạn trai giấu mặt của Phương Oanh

Thái An -

(Kiến Thức) - Bạn trai giấu mặt của diễn viên Phương Oanh hơn cô hai tuổi, dáng cao gầy, làm trong ngành khoáng sản.

 • Thong tin it biet ve ban trai giau mat cua Phuong Oanh
 • Thong tin it biet ve ban trai giau mat cua Phuong Oanh-Hinh-2
 • Thong tin it biet ve ban trai giau mat cua Phuong Oanh-Hinh-3
 • Thong tin it biet ve ban trai giau mat cua Phuong Oanh-Hinh-4
 • Thong tin it biet ve ban trai giau mat cua Phuong Oanh-Hinh-5
 • Thong tin it biet ve ban trai giau mat cua Phuong Oanh-Hinh-6
 • Thong tin it biet ve ban trai giau mat cua Phuong Oanh-Hinh-7
 • Thong tin it biet ve ban trai giau mat cua Phuong Oanh-Hinh-8
 • Thong tin it biet ve ban trai giau mat cua Phuong Oanh-Hinh-9
 • Thong tin it biet ve ban trai giau mat cua Phuong Oanh-Hinh-10
 • Thong tin it biet ve ban trai giau mat cua Phuong Oanh-Hinh-11