Thu Minh từng đi hát cát-sê 15.000 đồng, mỗi buổi chạy 10 show

Google News

Khi mới vào nghề, Thu Minh có cát-sê 15.000 đồng, chạy 8-10 show một ngày.

  • Thu Minh tung di hat cat-se 15.000 dong, moi buoi chay 10 show
  • Thu Minh tung di hat cat-se 15.000 dong, moi buoi chay 10 show-Hinh-2
  • Thu Minh tung di hat cat-se 15.000 dong, moi buoi chay 10 show-Hinh-3
  • Thu Minh tung di hat cat-se 15.000 dong, moi buoi chay 10 show-Hinh-4
  • Thu Minh tung di hat cat-se 15.000 dong, moi buoi chay 10 show-Hinh-5
  • Thu Minh tung di hat cat-se 15.000 dong, moi buoi chay 10 show-Hinh-6
  • Thu Minh tung di hat cat-se 15.000 dong, moi buoi chay 10 show-Hinh-7
  • Thu Minh tung di hat cat-se 15.000 dong, moi buoi chay 10 show-Hinh-8
  • Thu Minh tung di hat cat-se 15.000 dong, moi buoi chay 10 show-Hinh-9
  • Thu Minh tung di hat cat-se 15.000 dong, moi buoi chay 10 show-Hinh-10
Thu Cúc