Trân Đài có nối gót Hương Giang, đăng quang HH Chuyển giới Quốc tế?

Phùng Trương Trân Đài có tên trong một số bảng xếp hạng trước chung kết Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2022.

 • Tran Dai co noi got Huong Giang, dang quang HH Chuyen gioi Quoc te?
 • Tran Dai co noi got Huong Giang, dang quang HH Chuyen gioi Quoc te?-Hinh-2
 • Tran Dai co noi got Huong Giang, dang quang HH Chuyen gioi Quoc te?-Hinh-3
 • Tran Dai co noi got Huong Giang, dang quang HH Chuyen gioi Quoc te?-Hinh-4
 • Tran Dai co noi got Huong Giang, dang quang HH Chuyen gioi Quoc te?-Hinh-5
 • Tran Dai co noi got Huong Giang, dang quang HH Chuyen gioi Quoc te?-Hinh-6
 • Tran Dai co noi got Huong Giang, dang quang HH Chuyen gioi Quoc te?-Hinh-7
 • Tran Dai co noi got Huong Giang, dang quang HH Chuyen gioi Quoc te?-Hinh-8
 • Tran Dai co noi got Huong Giang, dang quang HH Chuyen gioi Quoc te?-Hinh-9
 • Tran Dai co noi got Huong Giang, dang quang HH Chuyen gioi Quoc te?-Hinh-10
 • Tran Dai co noi got Huong Giang, dang quang HH Chuyen gioi Quoc te?-Hinh-11
 • Tran Dai co noi got Huong Giang, dang quang HH Chuyen gioi Quoc te?-Hinh-12
 • Tran Dai co noi got Huong Giang, dang quang HH Chuyen gioi Quoc te?-Hinh-13
 • Tran Dai co noi got Huong Giang, dang quang HH Chuyen gioi Quoc te?-Hinh-14
 • Tran Dai co noi got Huong Giang, dang quang HH Chuyen gioi Quoc te?-Hinh-15
Thu Cúc (Ảnh: FBNV)