Trương Thế Vinh và loạt sao bị chỉ trích vì đùa kém duyên

Google News

Trương Thế Vinh đùa kém duyên với Ninh Dương Lan Ngọc. Nhiều sao Việt khác cũng mất điểm vì trêu đùa thiếu tinh tế.

 • Truong The Vinh va loat sao bi chi trich vi dua kem duyen
 • Truong The Vinh va loat sao bi chi trich vi dua kem duyen-Hinh-2
 • Truong The Vinh va loat sao bi chi trich vi dua kem duyen-Hinh-3
 • Truong The Vinh va loat sao bi chi trich vi dua kem duyen-Hinh-4
 • Truong The Vinh va loat sao bi chi trich vi dua kem duyen-Hinh-5
 • Truong The Vinh va loat sao bi chi trich vi dua kem duyen-Hinh-6
 • Truong The Vinh va loat sao bi chi trich vi dua kem duyen-Hinh-7
 • Truong The Vinh va loat sao bi chi trich vi dua kem duyen-Hinh-8
 • Truong The Vinh va loat sao bi chi trich vi dua kem duyen-Hinh-9
 • Truong The Vinh va loat sao bi chi trich vi dua kem duyen-Hinh-10
 • Truong The Vinh va loat sao bi chi trich vi dua kem duyen-Hinh-11
 • Truong The Vinh va loat sao bi chi trich vi dua kem duyen-Hinh-12
 • Truong The Vinh va loat sao bi chi trich vi dua kem duyen-Hinh-13
Thu Cúc