Vân Dung chăm làm thơ, khoe ảnh hậu trường tập Táo Quân 2022

Vân Dung là một trong những nghệ sĩ tích cực chia sẻ hình ảnh hậu trường tập luyện Táo Quân 2022.

  • Van Dung cham lam tho, khoe anh hau truong tap Tao Quan 2022
  • Van Dung cham lam tho, khoe anh hau truong tap Tao Quan 2022-Hinh-2
  • Van Dung cham lam tho, khoe anh hau truong tap Tao Quan 2022-Hinh-3
  • Van Dung cham lam tho, khoe anh hau truong tap Tao Quan 2022-Hinh-4
  • Van Dung cham lam tho, khoe anh hau truong tap Tao Quan 2022-Hinh-5
  • Van Dung cham lam tho, khoe anh hau truong tap Tao Quan 2022-Hinh-6
  • Van Dung cham lam tho, khoe anh hau truong tap Tao Quan 2022-Hinh-7
  • Van Dung cham lam tho, khoe anh hau truong tap Tao Quan 2022-Hinh-8
  • Van Dung cham lam tho, khoe anh hau truong tap Tao Quan 2022-Hinh-9
Thu Cúc