Vẻ gợi cảm của Minh Khuê đóng mẹ kế trong “Thương ngày nắng về”

Google News

Trong "Thương ngày nắng về" 2, Minh Khuê vào vai Nhật Mai - vợ trẻ của chủ tịch Hoàng Long cũng là mẹ kế của Duy.

 • Ve goi cam cua Minh Khue dong me ke trong “Thuong ngay nang ve”
 • Ve goi cam cua Minh Khue dong me ke trong “Thuong ngay nang ve”-Hinh-2
 • Ve goi cam cua Minh Khue dong me ke trong “Thuong ngay nang ve”-Hinh-3
 • Ve goi cam cua Minh Khue dong me ke trong “Thuong ngay nang ve”-Hinh-4
 • Ve goi cam cua Minh Khue dong me ke trong “Thuong ngay nang ve”-Hinh-5
 • Ve goi cam cua Minh Khue dong me ke trong “Thuong ngay nang ve”-Hinh-6
 • Ve goi cam cua Minh Khue dong me ke trong “Thuong ngay nang ve”-Hinh-7
 • Ve goi cam cua Minh Khue dong me ke trong “Thuong ngay nang ve”-Hinh-8
 • Ve goi cam cua Minh Khue dong me ke trong “Thuong ngay nang ve”-Hinh-9
 • Ve goi cam cua Minh Khue dong me ke trong “Thuong ngay nang ve”-Hinh-10
 • Ve goi cam cua Minh Khue dong me ke trong “Thuong ngay nang ve”-Hinh-11
 • Ve goi cam cua Minh Khue dong me ke trong “Thuong ngay nang ve”-Hinh-12
 • Ve goi cam cua Minh Khue dong me ke trong “Thuong ngay nang ve”-Hinh-13
 • Ve goi cam cua Minh Khue dong me ke trong “Thuong ngay nang ve”-Hinh-14
 • Ve goi cam cua Minh Khue dong me ke trong “Thuong ngay nang ve”-Hinh-15
Thu Cúc (Ảnh: FBNV)