Vợ Công Lý: “Anh Lý đang sống những ngày khổ tâm, dày vò, bất hạnh“

Google News

Ngọc Hà - vợ trẻ của NSND Công Lý tiết lộ, khi Công Lý đột quỵ, sức khỏe sa sút, người khổ tâm đầu tiên là nam nghệ sĩ.

 • Vo Cong Ly: “Anh Ly dang song nhung ngay kho tam, day vo, bat hanh“
 • Vo Cong Ly: “Anh Ly dang song nhung ngay kho tam, day vo, bat hanh“-Hinh-2
 • Vo Cong Ly: “Anh Ly dang song nhung ngay kho tam, day vo, bat hanh“-Hinh-3
 • Vo Cong Ly: “Anh Ly dang song nhung ngay kho tam, day vo, bat hanh“-Hinh-4
 • Vo Cong Ly: “Anh Ly dang song nhung ngay kho tam, day vo, bat hanh“-Hinh-5
 • Vo Cong Ly: “Anh Ly dang song nhung ngay kho tam, day vo, bat hanh“-Hinh-6
 • Vo Cong Ly: “Anh Ly dang song nhung ngay kho tam, day vo, bat hanh“-Hinh-7
 • Vo Cong Ly: “Anh Ly dang song nhung ngay kho tam, day vo, bat hanh“-Hinh-8
 • Vo Cong Ly: “Anh Ly dang song nhung ngay kho tam, day vo, bat hanh“-Hinh-9
 • Vo Cong Ly: “Anh Ly dang song nhung ngay kho tam, day vo, bat hanh“-Hinh-10
 • Vo Cong Ly: “Anh Ly dang song nhung ngay kho tam, day vo, bat hanh“-Hinh-11
 • Vo Cong Ly: “Anh Ly dang song nhung ngay kho tam, day vo, bat hanh“-Hinh-12
 • Vo Cong Ly: “Anh Ly dang song nhung ngay kho tam, day vo, bat hanh“-Hinh-13
Diệu Nga (Ảnh: FBNV)