Vợ cũ đã lấy chồng có con, Quang Lê tuổi 42 có gì?

Quang Lê lập gia đình ở tuổi 22 nhưng sớm đường ai nấy đi. Vợ cũ của Quang Lê đã lấy chồng có con, trong khi giọng ca 42 tuổi vẫn đi về lẻ bóng. 

  • Vo cu da lay chong co con, Quang Le tuoi 42 co gi?
  • Vo cu da lay chong co con, Quang Le tuoi 42 co gi?-Hinh-2
  • Vo cu da lay chong co con, Quang Le tuoi 42 co gi?-Hinh-3
  • Vo cu da lay chong co con, Quang Le tuoi 42 co gi?-Hinh-4
  • Vo cu da lay chong co con, Quang Le tuoi 42 co gi?-Hinh-5
  • Vo cu da lay chong co con, Quang Le tuoi 42 co gi?-Hinh-6
  • Vo cu da lay chong co con, Quang Le tuoi 42 co gi?-Hinh-7
  • Vo cu da lay chong co con, Quang Le tuoi 42 co gi?-Hinh-8
  • Vo cu da lay chong co con, Quang Le tuoi 42 co gi?-Hinh-9
  • Vo cu da lay chong co con, Quang Le tuoi 42 co gi?-Hinh-10
Minh Minh (Ảnh: FBNV)