Vợ cũ Phước Sang khoe con trai cao 1m88, bảnh như hotboy ở tuổi 15

Phước Quang (Đô La) - con trai đầu lòng của Kim Thư và Phước Sang cao 1m88 ở tuổi 15.

 • Vo cu Phuoc Sang khoe con trai cao 1m88, banh nhu hotboy o tuoi 15
 • Vo cu Phuoc Sang khoe con trai cao 1m88, banh nhu hotboy o tuoi 15-Hinh-2
 • Vo cu Phuoc Sang khoe con trai cao 1m88, banh nhu hotboy o tuoi 15-Hinh-3
 • Vo cu Phuoc Sang khoe con trai cao 1m88, banh nhu hotboy o tuoi 15-Hinh-4
 • Vo cu Phuoc Sang khoe con trai cao 1m88, banh nhu hotboy o tuoi 15-Hinh-5
 • Vo cu Phuoc Sang khoe con trai cao 1m88, banh nhu hotboy o tuoi 15-Hinh-6
 • Vo cu Phuoc Sang khoe con trai cao 1m88, banh nhu hotboy o tuoi 15-Hinh-7
 • Vo cu Phuoc Sang khoe con trai cao 1m88, banh nhu hotboy o tuoi 15-Hinh-8
 • Vo cu Phuoc Sang khoe con trai cao 1m88, banh nhu hotboy o tuoi 15-Hinh-9
 • Vo cu Phuoc Sang khoe con trai cao 1m88, banh nhu hotboy o tuoi 15-Hinh-10
 • Vo cu Phuoc Sang khoe con trai cao 1m88, banh nhu hotboy o tuoi 15-Hinh-11
 • Vo cu Phuoc Sang khoe con trai cao 1m88, banh nhu hotboy o tuoi 15-Hinh-12
Thu Cúc