Vòng 1 dao kéo “khủng” của Phi Thanh Vân - Lê Giang

2 bà mẹ đơn thân Lê Giang và Phi Thanh Vân đều sở hữu vòng một căng đầy nhờ phẫu thuật thẩm mỹ.  

 • Vong 1 dao keo “khung” cua Phi Thanh Van - Le Giang
 • Vong 1 dao keo “khung” cua Phi Thanh Van - Le Giang-Hinh-2
 • Vong 1 dao keo “khung” cua Phi Thanh Van - Le Giang-Hinh-3
 • Vong 1 dao keo “khung” cua Phi Thanh Van - Le Giang-Hinh-4
 • Vong 1 dao keo “khung” cua Phi Thanh Van - Le Giang-Hinh-5
 • Vong 1 dao keo “khung” cua Phi Thanh Van - Le Giang-Hinh-6
 • Vong 1 dao keo “khung” cua Phi Thanh Van - Le Giang-Hinh-7
 • Vong 1 dao keo “khung” cua Phi Thanh Van - Le Giang-Hinh-8
 • Vong 1 dao keo “khung” cua Phi Thanh Van - Le Giang-Hinh-9
 • Vong 1 dao keo “khung” cua Phi Thanh Van - Le Giang-Hinh-10
 • Vong 1 dao keo “khung” cua Phi Thanh Van - Le Giang-Hinh-11
 • Vong 1 dao keo “khung” cua Phi Thanh Van - Le Giang-Hinh-12
 • Vong 1 dao keo “khung” cua Phi Thanh Van - Le Giang-Hinh-13
 • Vong 1 dao keo “khung” cua Phi Thanh Van - Le Giang-Hinh-14
 • Vong 1 dao keo “khung” cua Phi Thanh Van - Le Giang-Hinh-15
Thu Cúc (Ảnh: FBNV)