Vừa về nước, Lệ Quyên thả rông lộ điểm nhạy cảm kém duyên

Google News

Dù nhiều lần bị ném đá nhưng Lệ Quyên vẫn trung thành với style thả rông mọi lúc mọi nơi.

  • Vua ve nuoc, Le Quyen tha rong lo diem nhay cam kem duyen
  • Vua ve nuoc, Le Quyen tha rong lo diem nhay cam kem duyen-Hinh-2
  • Vua ve nuoc, Le Quyen tha rong lo diem nhay cam kem duyen-Hinh-3
  • Vua ve nuoc, Le Quyen tha rong lo diem nhay cam kem duyen-Hinh-4
  • Vua ve nuoc, Le Quyen tha rong lo diem nhay cam kem duyen-Hinh-5
  • Vua ve nuoc, Le Quyen tha rong lo diem nhay cam kem duyen-Hinh-6
  • Vua ve nuoc, Le Quyen tha rong lo diem nhay cam kem duyen-Hinh-7
  • Vua ve nuoc, Le Quyen tha rong lo diem nhay cam kem duyen-Hinh-8
Theo LIM/ Vietnamnet