Vy Oanh, Trường Giang và dàn sao viếng Chung Thất Phi Nhung

Nhiều đồng nghiệp đã tới với ca sĩ Phi Nhung, nghẹn ngào thắp nén nhang tưởng nhớ người đã khuất.

 • Vy Oanh, Truong Giang va dan sao vieng Chung That Phi Nhung
 • Vy Oanh, Truong Giang va dan sao vieng Chung That Phi Nhung-Hinh-2
 • Vy Oanh, Truong Giang va dan sao vieng Chung That Phi Nhung-Hinh-3
 • Vy Oanh, Truong Giang va dan sao vieng Chung That Phi Nhung-Hinh-4
 • Vy Oanh, Truong Giang va dan sao vieng Chung That Phi Nhung-Hinh-5
 • Vy Oanh, Truong Giang va dan sao vieng Chung That Phi Nhung-Hinh-6
 • Vy Oanh, Truong Giang va dan sao vieng Chung That Phi Nhung-Hinh-7
 • Vy Oanh, Truong Giang va dan sao vieng Chung That Phi Nhung-Hinh-8
 • Vy Oanh, Truong Giang va dan sao vieng Chung That Phi Nhung-Hinh-9
 • Vy Oanh, Truong Giang va dan sao vieng Chung That Phi Nhung-Hinh-10
 • Vy Oanh, Truong Giang va dan sao vieng Chung That Phi Nhung-Hinh-11
 • Vy Oanh, Truong Giang va dan sao vieng Chung That Phi Nhung-Hinh-12
 • Vy Oanh, Truong Giang va dan sao vieng Chung That Phi Nhung-Hinh-13
 • Vy Oanh, Truong Giang va dan sao vieng Chung That Phi Nhung-Hinh-14
 • Vy Oanh, Truong Giang va dan sao vieng Chung That Phi Nhung-Hinh-15
 • Vy Oanh, Truong Giang va dan sao vieng Chung That Phi Nhung-Hinh-16
Theo Vq - Xí Muội/ Vietnamnet