Vy Oanh xả kho loạt ảnh du xuân cùng gia đình

Google News

Hậu công khai về chung một nhà với chồng đại gia, Vy Oanh đã tạm dừng việc đi hát để toàn tâm toàn ý lo cho gia đình nhỏ.

  • Vy Oanh xa kho loat anh du xuan cung gia dinh
  • Vy Oanh xa kho loat anh du xuan cung gia dinh-Hinh-2
  • Vy Oanh xa kho loat anh du xuan cung gia dinh-Hinh-3
  • Vy Oanh xa kho loat anh du xuan cung gia dinh-Hinh-4
  • Vy Oanh xa kho loat anh du xuan cung gia dinh-Hinh-5
  • Vy Oanh xa kho loat anh du xuan cung gia dinh-Hinh-6
  • Vy Oanh xa kho loat anh du xuan cung gia dinh-Hinh-7
  • Vy Oanh xa kho loat anh du xuan cung gia dinh-Hinh-8
  • Vy Oanh xa kho loat anh du xuan cung gia dinh-Hinh-9
  • Vy Oanh xa kho loat anh du xuan cung gia dinh-Hinh-10
Theo Anh Thư/ Thương Hiệu và Pháp Luật