Bất ngờ cuộc sống ở thủ đô London 100 năm trước

Những bức hình đen trắng dưới đây phần nào hé mở cuộc sống ở thủ đô London (Anh) 100 năm trước.

 • Bat ngo cuoc song o thu do London 100 nam truoc
 • Bat ngo cuoc song o thu do London 100 nam truoc-Hinh-2
 • Bat ngo cuoc song o thu do London 100 nam truoc-Hinh-3
 • Bat ngo cuoc song o thu do London 100 nam truoc-Hinh-4
 • Bat ngo cuoc song o thu do London 100 nam truoc-Hinh-5
 • Bat ngo cuoc song o thu do London 100 nam truoc-Hinh-6
 • Bat ngo cuoc song o thu do London 100 nam truoc-Hinh-7
 • Bat ngo cuoc song o thu do London 100 nam truoc-Hinh-8
 • Bat ngo cuoc song o thu do London 100 nam truoc-Hinh-9
 • Bat ngo cuoc song o thu do London 100 nam truoc-Hinh-10
 • Bat ngo cuoc song o thu do London 100 nam truoc-Hinh-11
 • Bat ngo cuoc song o thu do London 100 nam truoc-Hinh-12
 • Bat ngo cuoc song o thu do London 100 nam truoc-Hinh-13
 • Bat ngo cuoc song o thu do London 100 nam truoc-Hinh-14
 • Bat ngo cuoc song o thu do London 100 nam truoc-Hinh-15
 • Bat ngo cuoc song o thu do London 100 nam truoc-Hinh-16
Thiên An